خبرها
 
سبك زندگی عفیفانه در شبكه های اجتماعی
مدیریت شبکه‌های اجتماعی با سرمایه‌گذاران یهودی است در شبکه‌های اجتماعی، زندگی عفیفانه قابل تصور نیست حجت الاسلام کهوند کارشناس شبکه‌های اجتماعی در نشست سبک زندگی عفیفانه در شبکه های اجتماعی:
۱۳۹۶/۱۰/۲۲

مدیریت شبکه‌های اجتماعی با سرمایه‌گذاران یهودی است
در شبکه‌های اجتماعی، زندگی عفیفانه قابل تصور نیست

حجت الاسلام کهوند کارشناس شبکه‌های اجتماعی در نشست سبک زندگی عفیفانه در شبکه های اجتماعی:🔻


➖مدیریت، کنترل و سرمایه‌گذار شبکه‌‌های اجتماعی ۷ شرکت یهودی می‌باشند و کارشان اسلحه و شراب سازی است.

➖براساس آمار 95 درصد دنیا تحت تاثیر شبکه اجتماعی است و هدف این شرکت ها #حکومت بر دنیا است.

➖این شبکه‌ها، دارای ساختاری خاص هستند و طوری انسان را به بازی می گیرند که شخص در همه حال تحت #تسلیم آنها قرار می گیرد. در حقیقت این شبکه، مدیریت کننده ساختاری فکری انسان به شمار می رود.

➖سبک زندگی عفیفانه در محیط اجتماعی به عواملی مانند حاکمیت و مدیریت، ساختار و محیط، کاربر و محتوا بستگی دارد.
زندگی عفیفانه درشبکه های اجتماعی گوگل، تلگرام واینستاگرام و غیره قابل تصور است و بدتر اینکه کانال مذهبی، عکس غیر اخلاقی نشر می‌دهد و محتوای 37 میلیون بار، بازدید شده است.
رهبر انقلاب معتقدند، اگر کسی #خوف‌درگناه دارد، وارد شبکه نشود. 

➖وقتی با بچه های کوچک صحبت میکردم از ورود خود به فیلمهای غیراخلاقی در شبکه اجتماعی می‌گفتند و این می تواند زنگ خطر برای جامعه اسلامی باشد.

موسسه فرهنگی پژوهشی طهورا